Oktober 2016

29 oktober

Apropå de förhandlingar som nämndes nedan (om att publicera Karl Retter av Raftö här på hemsidan):

Vi har kommit överens om dosen (Karl Retter) per dag; en mening i taget är överenskommet. Tyvärr råder det delade meningar om vad som exakt utgör denna mening, eller snarare: den text som jag ville använda för att precisera vårt avtal på denna punkt, ville Karl Petter se över. Jag har försökt att hålla det enkelt, – en mening börjar där den förra slutar, osv. Men Karl Petter hävdar att det knappast är så enkelt, ”i alla fall inte på höviska”. Och sista gången jag hörde med honom satt han och klurade på något som han kallade ”meningens ontologi” – och jag var tvungen att lämna honom ifred.

Detta gör att arbetet går långsammare.

Dessutom gäller det att komma överens om vilka meningar som ska gälla per dag. Alltså, ska meningarna presenteras kronologiskt, från sida ett och framåt, eller ska andra ordningar råda, exempelvis slumpens. Återigen kom det hela an på att han nagelfor min kontraktstext, den som ingen brukar läsa, och bryderier följde. Jag har hela tiden hävdad att vi ska göra det så enkelt som möjligt för läsaren och därför välja en kronologisk ordning, inte minst för att undvika slumpens ”förmåga att alstra monster” (Barthes). Men senast jag hörde med honom ville han hellre göra denna publicering annorlunda jämfört med vad en vanlig publicering innebär, ”som ju går från pärm till pärm. Läsarna, i denna vår moderna värld, har möjligtvis vuxit ifrån denna slags förutsägbara meningsproduktion; de vill ha nytt; de vill skapa egna meningar.” Och så började ännu en gång utreda detta om meningens ontologi – och jag var tvungen att lämna honom ifred.

Detta gör att arbetet går långsammare.

Men trots detta, det går framåt; snart är vi klara; hav förtröstan, ”Tvivla inte, utan tro”, som Jesus sa till Tomas.

/ Redaktören.

 

18 oktober

Jag sitter – sedan ett par dagar – i hårda förhandlingar med min klient Karl Petter. Det rör, vilket redan antytts på annan plats (facebook), en publicering av det pågående verket Karl Retter av Raftö, eller: Den sannfärdiga historien om Karl Retter av Raftö så som hans äventyr utspelade sig under några dagar i augusti 2013 på de bohuslänska, dalsländska och värmländska vägarna här på hemsidan. Eller snarare: huruvida det vore möjligt att publicera delar av verket per dag. Karl Petter ställer sig övervägande positiv till detta, alltså att sätta upp Karl Retter som ett slags följetong, kanske rent av som en gammal hederlig kolportageroman. Däremot råder det delade meningar rörande omfånget, eller dosen per dag. Karl Petter säger ett ord per dag; jag säger en mening per dag. (Från början hade jag större textsjok som ambition, men det har varit omöjligt att övertyga min klient om detta).

Hur som helst, förhandlingarna går framåt, kontraktspapper skrives; snart är vi klara!

/ Redaktören.

PS. Det är givet detta som hem-sidan just nu ser ut som ett byggprojekt, eller motsvarande. Tanken är att Ordet eller Meningen ska framföras där varje dag. Men ingenting kan givetvis publicerats innan jag är överens med min klient. DS.

 

5 oktober

Karl Petter säger att han tagit semester sedan ett dygn. Semester! Vad betyder ens ordet ’semester’ för en författare, en klient? – arbetar han inte tills jag säger till, hans uppdragsgivare och Redaktör? Han hävdar, hur som helst, att detta ’semester’ (han kallar det också för: ’skillnad’, ’brott’, ’vila’, ’extas’, ’tystnad’, etcetera.), – att det behövs för att man ska orka skriva. ”Och nu när Karl Retter besegrat ensilagebollarna som han tagit för jättar och kedjan på Rosinanta hoppat, passar det bra att även för mig göra vila.”

Han säger också att ”mamma är på väg”. Och ja, vad kan man säga då?

/ Redaktören.

PS. Här kan man förresten läsa vad Karl Retter säger om saken (semester). DS.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *