Mars 2017

4 mars

Till alla hörsamma!

Ni vackra, Sköna! poeter!

Just nu skickas en inlaga till Polen, bunkertryckeriet, – de enkla men vackra tryckpressarna, med ilfart, snabbpost, nämligen: Fartdikter! UPPLAGA NUMMER TRE.

Jag hoppas den ska vara tillbaka på vår sida gränsen, efter att den fröat av sig en del över Berlin, till påsken, – så dikterna får springa ikapp med påskharen.

Karl Petter, min klient, Er författare, har inte kunnat hålla fingrarna borta (från kakburken) utan skrivit dit i alla fall två nya dikter, om man nu kan kalla dem dikter, och en Intervju (med FARTMÄNNISKAN).

Jag meddelar om när de ankommit i säker hamn (hit). Och ni kan alla ta del av dem!

Bästa, vårliga fart-hälsningar,

Redaktören.

PS. Karl Petter låter hälsa med följande citat (från 1828) och som han hittat i den fantastiska boken acceleration, modernitet och identitet apropå denna tredje upplaga av Fartdikter!: ”Kärleken till rörelsen i sig, även utan syfte och utan bestämt mål […] I den och i den allena söker man det sanna livet.” (F. Ancillon). DS.

Februari 2017

17 februari

Till alla hörsamma!

Ni vackra, Sköna! poeter!

Tiderna går fort… Federer vann mycket riktigt Australien Open. Och Karl Retter rör sig snart runt runt – som en indian – Picassostatyn. Men vår författare låter också hälsa, att han varit tvungen att överge den ständigt framåtblickande andan och behövt titta tillbaka en del (i historien), inte minst rörande Retters dubbningsceremoni på bensinmacken Preem. Därför dansas det totempåledans i Kristinehamn först om ett tag. Och så kan det gamla poetverket Fartdikter! närma sig en ny utgåva – och därmed ett par nyskrivna dikter. Karl Petter yvs över detta; han älskar dem, nämligen, de små dikterna på fart och vår, då de kommer på stolta stormande ben… meter för meter.

Låt oss se, således! vilket det blir av allt detta!

(O Våren kommer och mitt redaktörsarbete blir så mycket enklare).

/ Redaktören.

Januari 2017

27 januari

Ett par saker, bästa läsare:

a) 2016 års försäljningssiffror har kommit. Våra kolportörer, vilka jag ständigt håller ett öga på, – har äntligen kommit med sina rapporter. De är – goda, varken mer eller mindre. Det som framförallt verkar ha varit 2016 års melodi har varit idén om att ge ut böcker gratis. – Strategier för 2017 tar avstamp i denna metod, men jag önskar givetvis också en, vad ska vi säga, utveckling av vår penningpolitik? så att vår författare inte blir barskrapad redan som 32-åring. (Jag återkommer i ärendet).

b) Australien Open har pågått i snart två veckor. Och i och med en combackande Roger Federer har Karl Petter haft fullt upp om nätter och förmiddagar, varpå skrivandet, inte minst det om G. Fröding, blivit en aning hipp som happ. Men han ska nog komma igen, – förutsatt att Nadal inte vinner finalen mot Federer nu på söndag. Då riskerar vi författeri-härdsmälta, depression, – ord som bara föses framåt utan ett endaste finess eller vilja.

c) Det var något som rörde mig själv. Men jag har faktiskt glömt vad det var.

d) apropå b), Karl Petter har börjat ta tennislektioner. Och hittat en ny egen plan att spela på. Möjligtvis är de till och med så att han – just nu – hellre skulle vilja vara en tour-tennisspelare än författare. Men så fort han börjar prata så, påminner jag honom om Evigheten, – och han går med sänkt huvud till skrivbordet.

/ Redaktören.

 

Fredagen Den Trettonde 2017 (otursdagen!).

Då ska vi se…

Hittills under 2017 har Karl Retter bland annat gjort äventyr på Tingvallagymnasiet i Karlstad; på Drottninggatan i Karlstad; i Löfbergs Lila Arena i Karlstad; på Färjestadstravet i Karlstad; på Färjestads Ridklubb i Karlstad. Och nu är han som bäst på väg till Alsters Herrgård utanför Karlstad och till det mycket emotsedda mötet med G. Fröding, skalden som bland annat skrivit: ”Och den stolte Rosinante / såg jag styvt och spattigt dansa”.

Och Karl Petter… Ja han låter hälsa att han är själv känner sig spattig och vill dansa på grund av detta (klicka här), som är nytt.

Och jag, Redaktören? – Bidar min tid! Och letar efter det bästa tillfället att sammanföra Karl Petter med Terry Gilliam.

/ Redaktören.

December 2016

1 december, nr. II.

… Men det finns också gott att yvas över.

Karl Retter av Raftö har just mött Bobby Montana på bron över Norsävlen i Vålberg, Värmland.

Och metropolen Karlstad väntar nu, – staden som vår vandrande cykelriddare tar för Barcelona.

Men givet kontraktsbråket (se nedan); ni får inte läsa detta förrän hela boken är klar!

/ Redaktören.

PS. Om någon läste inlägget nedan och snarare anser Karl Petters idéer om böcker till alla som vill så fort hen vill oavsett om jag vill, maila mig namn och adress på kontakt@karlpetterang.se så kommer boken/böckerna bums. DS.

 

1 december

Karl Petter hälsar att han ska börja dela ut sina böcker, ”i alla fall Fartdikter! och Sms mellan K & E”, till alla han ser.

Jag som försöker få Karl Petter att tjäna pengar på sitt författarskap, är givetvis inte nöjd.

/ Redaktören.

November 2016

20 november

Efter fortsatt hårda förhandlingar, tålmodige läsare, har vi lyckats komma överens om – och skriva kontrakt på – en fotnot. Det blir till dagens datum den hundranionde noten och den handlar om vegetarianism och om huruvida Don Quijote och det vandrande ridderskapet vore vandrande vegetarianska riddare idag snarare än köttätande som de var.

Jag ber om ursäkt om jag drivit på förhoppningarna om att få ta del av Karl Retter av Raftös äventyr på regelbunden basis här på hemsidan. Men Karl Petter, som förövrigt just avslutat några dagars geografiskt fältarbete i Värmland, hävdar (efter många om och men) ”att det helt enkelt är för tidigt, oavsett generösa kontraktsförslag från dig, Redaktör. Karl Retter av Raftö, även känd som Riddaren av de Asfalterade Vägarna, eller på spanska: El Caballero de las Calles asfaltadas, känner sig ännu några delar osäker, – han är blyg! Och vi får således vänta på ett större framträdande. (Han är ju det viktigaste jag har).”

Jaja, så kan det gå. Men vafalls och man ska inte gråta över spilld mjölk.

Här kommer fotnoten!

/ Redaktören.

Oktober 2016

29 oktober

Apropå de förhandlingar som nämndes nedan (om att publicera Karl Retter av Raftö här på hemsidan):

Vi har kommit överens om dosen (Karl Retter) per dag; en mening i taget är överenskommet. Tyvärr råder det delade meningar om vad som exakt utgör denna mening, eller snarare: den text som jag ville använda för att precisera vårt avtal på denna punkt, ville Karl Petter se över. Jag har försökt att hålla det enkelt, – en mening börjar där den förra slutar, osv. Men Karl Petter hävdar att det knappast är så enkelt, ”i alla fall inte på höviska”. Och sista gången jag hörde med honom satt han och klurade på något som han kallade ”meningens ontologi” – och jag var tvungen att lämna honom ifred.

Detta gör att arbetet går långsammare.

Dessutom gäller det att komma överens om vilka meningar som ska gälla per dag. Alltså, ska meningarna presenteras kronologiskt, från sida ett och framåt, eller ska andra ordningar råda, exempelvis slumpens. Återigen kom det hela an på att han nagelfor min kontraktstext, den som ingen brukar läsa, och bryderier följde. Jag har hela tiden hävdad att vi ska göra det så enkelt som möjligt för läsaren och därför välja en kronologisk ordning, inte minst för att undvika slumpens ”förmåga att alstra monster” (Barthes). Men senast jag hörde med honom ville han hellre göra denna publicering annorlunda jämfört med vad en vanlig publicering innebär, ”som ju går från pärm till pärm. Läsarna, i denna vår moderna värld, har möjligtvis vuxit ifrån denna slags förutsägbara meningsproduktion; de vill ha nytt; de vill skapa egna meningar.” Och så började ännu en gång utreda detta om meningens ontologi – och jag var tvungen att lämna honom ifred.

Detta gör att arbetet går långsammare.

Men trots detta, det går framåt; snart är vi klara; hav förtröstan, ”Tvivla inte, utan tro”, som Jesus sa till Tomas.

/ Redaktören.

 

18 oktober

Jag sitter – sedan ett par dagar – i hårda förhandlingar med min klient Karl Petter. Det rör, vilket redan antytts på annan plats (facebook), en publicering av det pågående verket Karl Retter av Raftö, eller: Den sannfärdiga historien om Karl Retter av Raftö så som hans äventyr utspelade sig under några dagar i augusti 2013 på de bohuslänska, dalsländska och värmländska vägarna här på hemsidan. Eller snarare: huruvida det vore möjligt att publicera delar av verket per dag. Karl Petter ställer sig övervägande positiv till detta, alltså att sätta upp Karl Retter som ett slags följetong, kanske rent av som en gammal hederlig kolportageroman. Däremot råder det delade meningar rörande omfånget, eller dosen per dag. Karl Petter säger ett ord per dag; jag säger en mening per dag. (Från början hade jag större textsjok som ambition, men det har varit omöjligt att övertyga min klient om detta).

Hur som helst, förhandlingarna går framåt, kontraktspapper skrives; snart är vi klara!

/ Redaktören.

PS. Det är givet detta som hem-sidan just nu ser ut som ett byggprojekt, eller motsvarande. Tanken är att Ordet eller Meningen ska framföras där varje dag. Men ingenting kan givetvis publicerats innan jag är överens med min klient. DS.

 

5 oktober

Karl Petter säger att han tagit semester sedan ett dygn. Semester! Vad betyder ens ordet ’semester’ för en författare, en klient? – arbetar han inte tills jag säger till, hans uppdragsgivare och Redaktör? Han hävdar, hur som helst, att detta ’semester’ (han kallar det också för: ’skillnad’, ’brott’, ’vila’, ’extas’, ’tystnad’, etcetera.), – att det behövs för att man ska orka skriva. ”Och nu när Karl Retter besegrat ensilagebollarna som han tagit för jättar och kedjan på Rosinanta hoppat, passar det bra att även för mig göra vila.”

Han säger också att ”mamma är på väg”. Och ja, vad kan man säga då?

/ Redaktören.

PS. Här kan man förresten läsa vad Karl Retter säger om saken (semester). DS.

September 2016

Göteborgs Bokmässa 2016?

Jag ber om ursäkt om det inte framkommit:

KARL PETTER KOMMER INTE NÄRVARA PÅ DETTA STORA BRANSCH- OCH BUSINESSMÖTE I ÅR. Han har helt enkelt ingenting att förhandla med. – Så han sitter kvar och skriver i sin garderob, ”så jag kan komma nästa år.”

Jag hoppas han hinner!

Ty detta är ju trots allt en Redaktörs julafton. Det är under bokmässor och motsvarande som han ska visa upp sig från sin bästa sida, ha de bästa författarna i sitt kuvert. (Men jag står kvar hos Karl Petter).

Må bästa Redaktör vinna!

/ Redaktören.

 

3 september 2016; EXKLUSIVT, direkt från min klient, Karl Petter.

”Jag hör från min Redaktör att min hemsida, som ju framförallt är Er, bästa läsare (och knappast hans), – att Ni fortfarande läser den. Datatrafiken säger så, säger han. Och att man kan avläsa tendenser, vissa läskonjunkturer eller motsvarande; att det finns såväl läs- som vilodagar. Bäst går det då han (jag har aldrig fått hans namn, faktiskt) gör något på Facebook. Jag förstår det som att han uppmuntrar Er att komma hit, till karlpetterang.se

Detta är jag odelat positiv till.

Jag vill också hälsa Er, att jag skriver på Karl Retters äventyr så mycket som jag bara kan. Just nu har Karl Retter varit på Norebyns Café & Camp i Bengtsfors kommun och tolkat Allemansrätten. Och jag hoppas att ha skrivit klart Dag 1 – som förresten också går under namnet ”Historierna om oss innan Den Gröna Riddaren” – innan september är slut. Just nu funderar jag på att göra en följetong av det hela; en bok per dag, det vill säga, tre eller fyra böcker allt som allt. Men detta vill han inte gärna; han säger att det är dåliga affärer. (Jag säger att det är som de gamla kolportageromanerna, eller som Harry Potter).

Tack,

Karl Petter.”

Augusti 2016

29 augusti

Karl Petter låter hälsa att höstens arbete är igångsatt, på allvar. Efter längre diskussioner om precisare schemasättning – hur många sidor per dag, per vecka, per månad; vilka utgifter, inkomster, avdrag som ska göras; hur att presentera sig på den malmöitiska litterära kartan; hur att undkomma de värsta av samhälleliga distraktioner, konjunkturkraschar… – verkar han ha accepterat min plan.

Och jag har också framhållit, att orkar han inte fullgöra de överenskomna uppgifterna, så kan jag hjälpa honom. – ”Men då måste du också, Karl Petter, erkänna mig som medförfattare.”

På detta har inte han inte svarat. Men ”om jag känner min herre rätt” kan han inte undvara mig länge, sin Redaktör. Jag har redan tre kapitel färdiga i huvudet, inte minst ”Karl Retter möter Sancho Panza i Karlstad och de kommer överens om att slå följe”.

”det ska väl [åter] bli bruk för mig.”

/ Redaktören.

 

13 augusti

Jag kan stolt meddela alla envist läsande, o djärva art! att Karl Petter just avslutat episoden som berättar om hur Karl Retter slåss mot en koloni näckrosor vid Kornsjön. Scenen är först och främst skriven på prosa, men vissa övningar i hövisk vers förekommer också; ”Durendal, du rasande klinga, Durendal, du sköna svärd!” – Och nu, låter vår författare hälsa, väntar äventyren i Ed där Petter planerat att Retter ska möta krigarkonungen själv, tillsammans med hans häst Brandklipparen.

Så håll till godo, ni envist läsande, o djärva art! Karl Retters äventyr är på väg!

I övrigt kan sägas att Karl Petter regelbundet spelar tennis på de olika asfaltbanor han hittat i Kirseberg. Ja att han härom helgen, mot den fruktade C Ström, vann Kirseberg Open efter segersiffrorna 63 61.

Tiderna är goda, det onda är litet,

/ Redaktören

Ps. Det ryktas om att en annan häst ryktas, en ny Rosinanta; se här!!! på el! – ”Aldrig”, låter Karl Petter hälsa att Karl Retter skulle säga, ”Aldrig”. Ds.

Juni & Juli 2016

21 juli

Det finns framförallt två händelser som är värda att nämna snarare än andra under juli månad, a) jag meddelas om att vår hemsida – karlpetterang.se – just fyllt 1 år. Detta kommer vi fira – jag och Karl Petter – genom att strö ut Karl Petters verk om vartannat i Malmö, Göteborg och Köpenhamn, möjligtvis även över Österlens byar. En titel per stad gäller. Och vi ber representanter för städerna att kontakta mig på kontakt@karlpetterang.se kring vilken bok som ska gälla för vilken stad. Mitt förslag är: Faertdikter! till Copenhagen, Sms mellan K & E till Göteborg, Letaren till Malmö. Österlen ges förslagsvis en blandning. Möjligtvis även Båstad.

b) rykten gör gällande att någon – återigen, kontakta mig gärna på kontakt@karlpetterang.se och avslöja din identitet – lagt upp Karl Petter på se men att wikipedias administratörer strukit artikeln. Det första (födelsen) ska ha skett den 20 juni och det senare (förstörelsen) den 23 juni. – Som jag har förstått det stred du tappert, o förtrogne, mot sidans poliser och gav dem både tre och fyra alternativa versioner att arbeta med och ta ställning till. Karl Petter gjorde stora ögon när han läste om sig själv och låter hälsa att du kommer förevigas i text. Genom diverse tilltag (elektronisk fingerfärdighet, programmering, hackning) har jag kommit över den första versionen och publicerar den nedan, inte minst som hyllning till vår dolda krigare:

Karl Petter Sebastian Äng, född 10 december 1984 i Norrköping, är en svensk författare och poet först och främst kopplad till Det Chapmanska Samfundet för Estetik och Filosofie (csef), där han också är ordförande, men också fri intellektuell, lärarutbildad, engagerad i frågor om livets politik. Hans verk omfattar: Letaren (2013), Sms mellan K & E (2014) och Fartdikter! (2014), där de två senare finns i flera upplagor och där innehållet varierats allt efter, enligt Karl Petter, ”konstens lagar om revidering, utveckling och ångerfullhet”. Dessa verk tillhör författarens fåordiga period och är (enligt densamme) ”ett försök att skriva litteraturens sida fri från onödiga tecken och lyfta upp den till himlen”. Idag skriver Karl Petter på ett allkonstverk för 2000-talet i don quijotsk anda. Huvudrollsinnehavaren sägs heta Karl Retter av Raftö och verket sägs inte bara vilja omfatta ”det höviska och ridderliga” utan även ”fiktionens och verklighetens djupare fästen, detaljers och fotnoters konnotativa kraft, fruktbarheten hos

A L L T”.

Se även:

karlpetterang.se

chapmanska.com

Howl

PS. Om jag förstått det riktigt hade även författaren gömt undan, eller snarare använt sig av en alternativ länkstrategi vilket givit administratörerna ytterligare huvudbry. Jag ber om att få återkomma med dessa då jag själv kommit underfund med dem. DS.

 

13 juni

”Inget ont om andra (språkliga) verksamheter, inget ont om – det som sägs tjäna det goda; jag vill inte mer! Jag har slutat! Jag är klar! Jag har redovisat!” skriker Karl Petter ständigt sedan några timmar och en dag. Han kallar det som varit – REGISTRERANDET AV ENTREPRENÖRSKAPSBEGREPPETS FÖREKOMST OCH BETYDELSER I SVENSK GYMNASIESKOLAS LÄROPLAN – för ”arbetsamt”, ”kostsamt”, ”märkligt krävande”; – ”mina krafter… jag behöver – dig, vän, redaktör, författarens bröd och död; vill du… – Onda krafter, kom! Kniv, spö, rök och häxor! Trollkarlar! Ni, värsta! ’O happy dagger! This is thy sheat’! Rim och teaterstycken! Please help me…”

Jag vaggar honom som ett barn, sjunger oden, vaggvisor, riddarnas strofer;

/ Redaktören

Maj 2016

27 maj

Den första tiden i Malmö – jag kallar överhuvudtaget denna tid för den malmöitska tiden och beskriver den som tiden då Karl Petter mycket väl kan bli den livets utväxt som han alltid önskat, ”en blomma”, ”ett odjur”, ”ett monster och ett bi, en humla som surrar och skapar liv, gör frö till vacker rosmarin” – bör ses som garderobens tid. Därinne (se länk/bild nedan) har vår författare suttit och skrivit, ältat och gjort referenser, vetenskap. Som jag har längtat efter ett färdigställande! Till Don Quijote! Ett slut på lärandet! ’Mot äventyren’, har jag viskat, ’mot haven, se mot den bortre delen av garderoben, träfigurerna, sätt punkt till den svenska gymnasieskolan; kommer du någon gång dit, läs en av dina dikter; rid, skriv, bli herde, gör dig lustig…’

Och nu börjar han äntligen se garderoben för vad den verkligen är, – ett fiktionsnäste, en trädgård, dansande dalior, öl och vin, Sanchos mage, Quijotes mustascher, Karl Retters dikt…

Goda nyheter!

/ Redaktören.

 

7 maj

Min klient, han som numera – beroende på uppdrag – kallar sig för ’den dansande riddaren’ eller ’den ruvande rationaliteten’, har inte bara skickats till Malmö utan ännu mera till denna garderob. Den är först och främst installerad av hans hemliga beskyddare (även känd som eller ibland kallad för ”E”) och här återfinns Karl Petter tillsammans med det som han älskar; ett par träfigurer, lilja, försvinnandets estetik, suddgummi och penna. Han kan ännu inte stängt dörren om sig. Men han drömmer om en tid ”fullt ut i garderoben; bortom erfarenheten.”

Jag hoppas bara att han ska skriva lite böcker. (Här i Malmö!)

/ Redaktören.