April 2016

23 april

Vidare studier i den konstnärliga andans etik, dess avkastning och räntabilitet, ger – god smak, eller snarare: Min prognos kring Karl Petter som en av vår tids bästa investeringar på författerimarknaden kvarstår. Ehuru han kan verka dryg, trög, liksom flegmatisk, liksom rörlig på andra sätt än vi andra, ehuru han gör få uppträdande och endast skriver ’då han har något på hjärtat’, – tycks hans stjärna fortfarande klämta, löst fladdra på himlen.

Och se! JA! skina! Om ett par år!

/ Redaktören.

 

9 april

Karl Petter, min klient, vår författare, ska flytta till Malmö. Jag följer honom liksom Céline gör i Svenne Spjuts kontrabas, – i hans huvud och kropp! instucken, nedstucken, för alltid en del av… min arme klient!

Han har ännu inte skrivit bort sig från den kritiska prosan, vetenskapens stil, – han fullt upp med den (stilen) i det pågående arbetet: ”Entreprenörskapsbegreppets invasion/invasiva tendenser.” Ja märkliga ting.

Men Karl Retter, Don Quijote, Sancho, Rosinante, Rosinanta, Rosinantum, – de stegrar och gnäggar, kommer hitåt med Bukefalos, Babieca, Brandklipparen, hippogriffer mot ”det blankartade havets ljus”, arméer av ston.

Snart.

/ Redaktören.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *