6 juli 2018

Den är synnerligen märkliga tider. Det sägs nämligen är jag blivit poet. Och verket som sägs givit mig epitetet heter: ”Chapmania”. Och bevisen finns å ena sidan nedan (se bild), å andra sidan via denna baksidetext:

Det Chapmanska Samfundet för Estetik & Filosofie (csef) bildades 2009. Förhoppningen var att finna ett eget rött rum – och att där göra konster, experiment av alla slag, utvinna livselixir. Och att fånga det nyvunna på papper. Hur det gick? Som för de flesta hemliga sällskap: både och. Ännu är samfundets Sju ett lag, ännu står det röda rummet öppet. Men utvinnarlustan kan ha tappat fart.

Därför vill samfundet tacka mister Vegræus för denna skildring. Kanske kan den knuffa oss vidare på konstens ”vassa makadamiserade väg”.

/ Ordförande, Karl Petter Äng 2018.

Ett tredje bevis är adlibris.

Ett fjärde bevis bokus.

Och det femte beviset, som är det finaste av dem alla (enligt Karl Petter), ja det finns på följande adress: karlpetterang.se – vår ursprungshamn, alldeles nyputsad.

 

Er, Sebastian Vegræus, Redaktör, numera även Poet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *